top of page

386

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਿਆਰੀ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|

Date:

11-08-2018

Resource Person:

ਡਾ ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ,ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Location:

ਹਿੰਦੂ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ

Organizer:

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ

bottom of page